Bondesluttspill

Vi har tidligere sett at selv om det er bare er få brikker igjen er det mulig å vinne et sjakkparti. Konge og tårn mot konge er lett, likeledes konge og dronning mot konge, men dersom begge kongene har kun en eller et par offiser hver kan det være meget vanskelig og til og med umulig å vinne og spillet ender ofte remis. Sjakkspill ender ofte uavgjort eller remis. Jevne parti med bare en liten fordel til slutt er det derfor viktig å kunne mestre.


Som vi så har bøndene i sjakk en viktig fordel; de kan forvandles til en dronning eller en annen offiser hvis de når helt frem til andre siden av brettet. Ofte avgjøres et sjakkparti ved at den ene parten lykkes med å bringe en bonde frem til dronning. Noen ganger er det bare en bonde og to konger igjen, mens det andre ganger kan være flere brikker involvert- I alle slike situasjoner gjelder det å prøve å lose en bonden hele vegen over brettet for å bli ny dronning. Motparten vil selvsagt prøve å slå ut denne bonden eller i hvert fall hindre den i å nå den andre siden. Dette krever en god del kunnskap av begge parter hvis de skal nå sine mål.


I denne delen skal vi se litt nøyere på endel slike situasjoner og prøve å lære litt om hvordan vi kan håndtere dem.


Vi starter med en liten repetisjon av opposisjon.

© 2016 Torbjørn Strøm