Fjernopposisjon

Vi har tidligere sett hvordan kongene kan fungere i nærkamp. Opposisjon er meget viktig for både for å klare å komme frem med en konge i kamp mot en fientlig konge og for at den fientlig konge kan hindre vår konge i å komme frem.

Her er det er noen felter som er særlig viktigere:


Vi bør prøve å nå en av de tre feltene som er to ruter forran bonden.

Hvorfor er dette viktig? La oss tenke oss følgende situasjon:


Den hvite kongen har klart å komme seg til ett av de viktige feltene, men den sorte kongen er også godt plassert for å hindre at den hvite kongen kan komme videre. Den må jo fremover slik at den kan leie den hvite bonden hele vegen frem til dronning.

Spørsmålet nå er: Hvem er i trekket? Har hvit opposisjon?

Hvis hvit har opposisjon må den sorte kongen vike og hvit kan komme fremover. Dersom sort har opposisjon er det den hvite kongen som må vike til siden og kommer da ikke fremover, eller ?

Vent nå litt. Vi trenger ikke å flytte kongen, men kan gjøre et flytt med bonden i stedet. Etter det er det hvit som igjen får opposisjon og nå er det sort som må vike.

Nå skjønner vi hvorfor disse feltene er viktige. Hvis den hvite kongen kan nå disse feltene, vil hvit ha et bondeflytt som kan brukes til å vende en opposisjon for sort til opposisjon for hvit. Derfor er det viktig at kongen går først og at bonden følger etter på vegen mot ny dronning.

La oss prøve dette. I denne stillingen kan vi ta korteste vegen mot de ønskede rutene:Etter hvitt kongetrekk 1.Ke2 og sort 1. ... Kf7 får vi denne stillingen:Her går vi på videre med 2. Ke3 og Ke7!

Sorts trekk er markert med utropstegn som betyr at det er et godt trekk. Hvorfor? Ville det ikke vært bedre at den sorte kongen gikk strake vegen til de viktige feltene forran bonden?

La oss se nøyere på denne stillingen:Vi lurer nok på hvorfor den sorte kongen har beveget seg slik, men vi står på, og etter:

3. Ke4 Ke6

begynner vi å ane uråd:Det er nå hvit i trekket, men dette har vi sett før. Det er sort som har opposisjon og kan hindre den hvite kongen å nå de viktige feltene forran bonden.

Med riktig spill av sort vil dette partiet bli remis. Det er ingenting hvit kan gjøre. Nå skjønner vi hvorfor den sorte kongen trakk 2. ... Ke7! Sort innså at han med dette trekket ville få opposisjon når kongene rykket frem.

Hvordan kan vi lettest se at det blir slik? Vi kan selvsagt tenke oss ett og ett flytt fremover, men det finnes heldigvis en raskere metode.

Vi husker at opposisjon betyr at kongene står overfor hverandre på samme fargede felt med bare ett felt i mellommen allerede i denne stillingen kan vi fastslå at sort vil få opposisjon da han har fjernopposisjon allerede. Kongene står overfor hverandre på samme fargede felt og med et ulikt (odde) antall ruter mellom. Da vil den som ikke er i trekket få opposisjon når kongene kommer nært hverandre og hvit vil i dette tilfelle ikke kunne nå de viktige feltene forran bonden sin og spillet blir remis.

La oss se på denne stillingen en gang til:Denne gangen går vi ikke rett mot det nærmeste viktige feltet e5, men går andre vegen rundt den hvite bonden mot det fjerneste av de viktige feltene c5:


Den sorte kongen vil hindre oss å nå frem og går som sist:

  1. ..... Kf7 og den hvite kongen fortsetter på sin plan

  2. Kc3 Ke7!
  3. Kc4


Her må den sorte kongen gjøre Kd6 dersom han vil hindre den hvite kongen å nå frem.

    3. ......... Kd6


    4. Kd4! Og vi får denne stillingen.


Hvem har opposisjon nå? Den sorte kongen er i trekket og må vike og dermed når den hvite kongen frem til ett av de viktige feltene. Denne gangen vinner hvit.

Historien kan fortsette på en av disse måtene:
Den hvite kongenrykker frem slik at den kan leie bonden sin stadig nærmere å bli dronning.Finn frem et sjakkbrett og still opp flere situasjoner med en konge mot konge og bonde og prøv å spille. Husk opposisjon og fjernopposisjon og se om det er mulig å vinne med en bonde mer eller vi må nøye oss med remis.

Det er vært å legge merke til at når den hvite bonden når 5. raden blir det faktisk flere viktige felter som den hvite kongen kan velge å gå til for å vinne.:© 2016 Torbjørn Strøm