Taktiske elementer

I løpet av et sjakkparti kan det oppstå situasjoner der en kan lure fra motstanderen en brikke eller faktisk sette matt i løpet av noen få velvalgte trekk. Å finne slike trekk når de oppstår er viktig og vi kaller det for taktikk. Like viktig er det selvfølgelig å se til at slike situasjoner ikke oppstår. Har vi først klart å sette oss i en slik situasjon kan vi være sikker på at motstanderen vår finner de taktiske trekkene.

Hvordan kan vi finne slike situasjoner og hvordan kan vi hindre at motstanderen vår finner slike mot oss? Dette skal vi se litt på i denne delen av vår innføring i sjakk.

 

 

 

 

 

© Torbjørn Strøm