Strategiske Elementer

som vi har sett kan det iløpet av et sjakkparti kan det oppstå situasjoner der en kan lure fra motstanderen en brikke eller faktisk sette matt i løpet av noen få velvalgte trekk. Å finne slike trekk når de oppstår er viktig og vi kaller det for taktikk.

Strategi går ut på å se til at sjakkposisjonen vår gir muligheter for at slike taktiske situasjoner lettere kan oppstå.

Hvordan kan vi forbedre posisjonen vår på lang sikt, slik at taktiske situasjoner kan oppstå?

Vi har tidligere gitt noen råd som kan beskrives som strategiske uten at vi har brukt dette begrepet.

Det er kanskje på tide å se nærmere på begrepet strategi.

 

I denne stillingen der hvit er i trekket kan hvit vinne matreiell og dermed ha gode sjanser til å vinne partiet ved hjelp av en taktisk vri.

kan du se det?

Den strategiske feilen sort har gjort er å stille opp brikkene sine slik at hvit kan utnytte dette taktisk.

Hvordan kan vi ungå å lage svekkelser der en taktisk manøver blir mulig?