Her finner du endel nyttige oppgaver. For hver oppgave vil det finnes en oversiktskommentar om oppgaven og den problemstillingen vi står overfor. Du vil også finne en lenke til et løsningsforslag.

Oppgavene er ikke av typen matt i et antall trekk, men snarere av typen : Hva står vi overfor her og hva kan være en plan for å oppnå det beste resultatet som kan oppnåes.